• Naservice

Naservice

Luc staat in voor de naservice.  Hij is een polyvalent medewerker die lange tijd zelf een bouwonderneming geleid heeft.  Een groot stuk van de tevredenheid wordt gegeven door onze service na de oplevering en de betaling van de laatste factuur.