Realisaties - Renovatie

  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

Verbouwing van een ford

Twintig jaar geleden kochten Lud en haar man het gebouw. Ze renoveerden het een eerste keer, maar twee jaar terug lieten ze het volledig strippen, herstructureren, opkalefaterenen herinrichten.

Het ontwerp tekende Lud zo goed als volledig zelf, in samenwerking met Ar2 architecten uit Lier.
De volledige bouwwerken werden georganiseerd, uitgevoerd en gecordineerd door Hadibouw uit Herentals. Zij staan er als totaalaannemer om bekend projecten van deze omvangen moeilijkheidsgraad te behartigenen hebben alles in handen genomen, vertelt Lud, van de afbraakwerken tot de heropbouw. Van het integreren van verwarming en koeling tothet plaatsen van ramen, balustrades,de schilderwerken, noem maar op. Alles wat je ziet, is door hen of dooronderaannemers en partners gedaan. Die synergie heeft heel goed gewerkt.

Voor mij was het allerbelangrijkste dat het woonhuis en het fort in harmoniezouden zijn met elkaar. Dat is prachtig gelukt: beide vormen nu optisch n geheel, wat voorheen veel te weinighet geval was.
Dirk Hellemans, zaakvoerder van Hadibouw: Onze bedoeling is altijdom bouwheer en architect volledigte ontzorgen. Daarbij gaan we uit van het klassieke idee: we krijgen een plan, maken prijs en voeren alles uit volgens het ontwerp. Of het om nieuwbouwof renovatie gaat, doet er eigenlijk niettoe. Alles gebeurt op maat, of dooronze eigen vaklui, of door gespeciali-seerde partners, zodat er een totaal-verhaal ontstaat. Niet zelden kijken we daarbij verder dan de standaard-oplossingen, zoals ook hier het geval was.

Zowel het twintigste-eeuwsefort als de aangebouwde villa zijn in feite volledig opnieuw aangepakt.
Dat dit een uitdaging was, hoef ik niet te vertellen. De oude woning is volledig ontmanteld en weer opgebouwd volgens de modernste bouwtechnieken en duurzaamheidsprincipes. Het fort,dat was een heel ander verhaal. Daarzit je met bolvormige betonnen murenvan anderhalve meter die bovendieneen enorm vochtprobleem met zich meebrachten. Onder meer via extra ventilatie, verwarming en cementeringis ervoor gezorgd dat er een zo gunstig mogelijk leefklimaat ontstaat.

Deauthentieke sfeer en het unieke karak-ter van het gebouw zijn gebleven, maarinzake comfort, duurzaamheid en afwerkingsgraad heeft het een enorme boost gekregen.Het terras volgt de organische vormen van het woonhuis en gaat viaenkele trapjes over in de tuin. Hier is het zwembad de eyecatcher, dat alshet ware in een houten dek is geschoven. Ook de afwerking is weer totaalanders dan wat je gewend bent: donkerbruine beton cir die voor een erg natuurlijke waterbeleving zorgt. Alles aan de buitenomgeving doet denkenaan vakantie.